کاش

کاش

اینقدر شهامت

برایمان مانده بود

که حقیقت را

بر زبان آریم

بی هیچ هراسی

و زبان به دروغ نیالائیم

و  در کام نگیریم

بی هیچ هراسی .

/ 1 نظر / 9 بازدید
به آلو

اگر دروغ رنگ داشت شاید هر روزه هزاران زنگین کمان از دهان ما نطفه می بست