امید

ساعت شش و ربع صبح است و خیابان خلوت ، اتوبوس خط واحدکه الان تبدیل به بخش خصوصی شده اند در ایستگاه نگه میدارد پیاده میگوید:" جائی را بلد نیستم میخوام برم م..." راننده فقط میگوید "پس خدا حافظ" و گاز میدهد ومیرود بدون اینکه فرصت کوچکترین واکنش را به عابر یا مسافران بدهد .

سوال اصلی اینست : به کجا می رویم؟ این است اخلاقی که همیشه ازش دم می زنیم آیا این شهرستانی غریب با تو در شهر خودش چنین رفتاری میکند؟ آیا راننده وسیله نقلیه عمومی که طرف امید عابری شهرستانی است حق دارد اینگونه بی توجه و خودرای باشد؟ مگر آن شهرستانی غریب حقی ازاین وسایل نقلیه ندارد؟ تا کجا خودبینی و خود رایی؟

/ 0 نظر / 11 بازدید